Att hyra en tillfällig ekonomichef

Alla företag har behov av någon som ansvarar för ekonomiska frågor. Det är vanligen en ekonomichef, eller som det heter på engelska cfo, vilket står för chief financial officer. Innan ett beslut tas kring detta behöver företaget veta vilka behoven är. Behöver man anställa en person för tjänsten eller kan företaget hyra cfo? Behoven kanske inte är lika stora hela tiden. Ett företags aktivitet kan variera under ett verksamhetsår och det kan ibland vara oekonomiskt att ha någon anställd på heltid istället för att hyra cfo. Anställningen blir då på konsultbasis och kan anpassas efter behovet.

Om detta är något ditt företag funderar över, kontakta Denint Consulting och få hjälp med att gå igenom just era behov kring ekonomin. Denint erbjuder erfaren personal som kan företagsekonomi och allt som brukar ingå i den typen av arbete på små och medelstora företag. Vid kontakten bestämmer ni tillsammans hur uppdraget ska utformas. Vilka behov finns och i hur stor omfattning behöver företaget hyra cfo? I efterhand kan uppdraget ändras om förhållandena ser annorlunda ut.

Att hyra en cfo gör att företaget frigör både pengar och tid från annan personal som kan fokusera på företagets verksamhet. Den inhyrda ekonomichefen finns till tjänst enligt det ni har kommit överens om och tar hand om alla frågor som dyker upp.

När uppdraget tar slut, beroende på att den uppgjorda tidsperioden avslutas eller att företagets behov har ändrats, ser den hyrda ekonomichefen alltid till att noggrann dokumentation finns. Detta är viktigt om någon annan ska fortsätta med arbetet.

Denint Consulting har stor erfarenhet av bokföring, redovisningar och löner inom olika branscher. Det viktiga är dialogen mellan dem och ditt företag. Man har en fortlöpande kontakt under tiden som uppdraget pågår och förändringar kan ske beroende på vilka behov som uppstår. Ditt företag ska alltid kunna var säker på att Denint Consulting gör sitt allra bästa för er skull.