Bygghissar på svenska byggen

Många hus som byggs idag är många våningar höga. För att kunna bygga ett höghus behövs en bygghiss för att kunna transportera material och personal mellan de olika våningarna. Det är mycket som transporteras upp och ner varje dag i en bygghiss. För att kunna bygga ett högt hus behövs mycket personal och material. Mycket av materialet väger tungt. Därför måste en bygghiss kunna bära stor vikt. Saker som kan transporteras i en bygghiss kan vara:

  • betongblandare
  • isolering
  • gipsskivor
  • lampor
  • elkablar

Viktigt med säkerhet i en bygghiss

Det är mycket viktigt med hög säkerhet i en bygghiss. Den måste kunna hålla för att transportera tunga saker som betong och stål och den måste ha ordentliga skydd på sidorna så inget kan ramla ur hissen. Det är mycket farligt att åka i en bygghiss som inte har skydd på sidorna. Personer som åker med bygghissen kan ramla ut och skada sig. Material som fraktas i bygghissen kan falla ut och skada personer på marken. Fallande material kan även orsaka skada på byggnadskonstruktionen. Det är mycket viktigt att välja en bygghiss som håller hög kvalitet och säkerhet. Bygghissar som inte håller måttet kommer att vara farliga och kosta mycket pengar i form av ersättning för skador.

Snabba bygghissar är bra

Det är bra att ha en bygghiss som är snabb. Då går det fortare att transportera material och personal mellan våningarna. Att ha personal som står en stor del av dagen och väntar på hissen kostar mycket pengar och kan göra att bygget blir försenat. Det är inte heller bra att ha personal som står uppe i byggnaden och väntar på material som ska fraktas upp med bygghissen. En långsam bygghiss kommer att göra byggarbetet mindre effektivt och kosta pengar. Personalen som arbetar på bygget kommer också att bli arga och irriterade på hissen som är så långsam och att de får använda en stor del av arbetsdagen till att vänta.