Lift2

Bra lyftutrustning inom industri och tillverkning

Vad behöver ni lyfta, hantera och förflytta? Oavsett mått, vikt och material är det viktigt med rätt utrustning. Det gör att kroppen inte tar skada och heller inte produkten som ska lyftas. Därför är det essentiellt med lösningar som passar just era behov och ändamål. Inom industri och tillverkning bör det flyta på, säkert och smidigt, vilket valet av rätt utrustning kan bidra med. Ett företag som erbjuder just kundanpassade lösningar är Binar Quick-Lift Systems AB.

Vilka produkter hanterar ni? Vad ni handskas med är avgörande för vilken utrustning ni behöver. Det är nämligen bra om lyftlösningen tas fram i enlighet med objektens eller objektets form, hanteringskrav och material. Vissa utrustningar kan hantera det mesta medan andra exempelvis är specialiserade för ett visst material eller för en viss form. För oavsett om ni hanterar backar, glas, fordon, maskindelar, byggmaterial, pallar eller livsmedel bör lösningen vara anpassad.

Det är också viktigt att hanteringen sker på ett varsamt sätt. Med andra ord är lyftmetoden essentiell, särskilt ur en ergonomisk aspekt. Därför används exempelvis magnet, vakuum, mekaniska gripdon och/eller krok, som i vissa fall kombineras med tilt- och rotationsfunktioner. Allt för att undvika för mycket vridningar och sträckningar i ryggen.

De produkter som tillverkas och erbjuds är på ett mer övergripande plan – lyftarmar, telfer/traveser och gripdon. Lyftarmar avser att hantera och förflytta produkter av olika slag på ett effektivt sätt. Man kan välja mellan olika sorters lyftarmar beroende av vilken kapacitet som behövs. En traves är en modern lösning som är funktionellt placerad i taket, vilket gör att den inte tar upp onödig plats. Utrustningen rör sig tack vare skenor i taket, detta skapar både precision och smidighet i arbetet. Gripdon finns i flera varianter och hanterar olika sorters objekt på ett bra sätt. Magnetgripdon och vakuumgripdon är två exempel på griptekniker som bidrar till en smidigare hantering.

Oavsett vad ni behöver för just er arbetsplats är individuellt. Det viktigaste är att finna en kundanpassad lösning som prioriterar både människa och produkter effektivt och varsamt!

Värmebehandling

En värmebehandling är precis vad det låter en process där ett material eller produkt utsätts för värme för att förändra en egenskap hos aktuell metall. Man brukar ibland tala om en så kallad glödgning som är en form av värmebehandling. Även i detta fall talar vi om upphettning av just metaller. Sedan brukar vi bryta ner även glödgning till lite mer nischade versioner. Primärt talar vi då om avspänningsglödgning, mjukglödgning, rekristallisationsglödgning och normalisering.

molten-metal-571823_640

Vi ska inte gå in på djupet för att förklara dessa delar men sammanfattat så skapar varje variant ovan olika egenskaper på vårt valda material. Alla metoder ser olika ut i form av temperatur eller i sättet som metallen kyls ned efter upphettning. Så beroende på vad du är ute efter så måste du anpassa ditt tillvägagångssätt. Du vill inte välja fel sätt då det i praktiken innebär en förlorad materialmassa. Det är i regel väldigt ovanligt att det går att applicera en ny metod på en tidigare utförd. Så gör din läxa och var säker på vilken värmebehandling du vill utföra och varför.

Parkeringsrutor, en säkerhetsfråga

När det öppnar nya handelsområden och industrier så behöver man organisera upp parkeringsplatserna genom parkeringsrutor. Det kanske är speciellt viktigt när parkeringen är fri och det är gratis att parkera. Gratis är gott och det gäller även parkeringar på handelsplatser och industriområden. För att förhindra att kaos uppstår så behöver man i regel måla parkeringsrutor och detta är speciellt viktigt på större ytor. Man kan tycka att det är vuxna människor bakom ratten och att vuxna människor vet hur man för sig – men människan behöver hjälp på traven för att bevara lugnet – så; parkeringsrutor är ett måste.

Målning av parkeringsrutor
Det finns även andra skäl till att man måste måla parkeringsrutor. Försäkringsfrågan är en. I de fall det sker ett olyckstillbud på en parkeringsyta så är parkeringsrutan den del som kunden förfogar över – vilket befriar affärsinnehavarna från ansvar för den eventuella olyckan så av försäkringsskäl ska företag och industrier vara noggranna med markeringar och parkeringsrutor.

Det finns företag som är nischade mot den här typen av markeringar och parkeringsrutor. Att måla parkeringsrutor är ett arbete som kan behöva upprepas med ett par års intervaller och man kan göra upp bra avtal med den här typen av firmor. Man kan även måla parkeringsrutor för hand men resultatet blir sämre, slits snabbare och måste upprepas oftare vilket ger merjobb mot för om man låter en specialiserad firma ta på sig uppdraget att måla parkeringsrutor. Det lönar sig i längden och ger ett mer professionellt och seriöst intryck att ha maskinellt målade parkeringsrutor i anslutning till sitt företag.

Studenter i utlandet

Är du trött på att gå till en och samma högskola och universitet varje dag? Man studerar väldigt länge, ofta i 3 år eller 5 år beroende på vilken utbildning man väljer. Gör som ett grabbgäng valde att göra, studera en termin utomlands. Det finns oändligt många ställen att välja och det är bara att följa ert hjärtas beslut. Just detta grabbgäng valde att åka till Canada, närmare bestämt Vancuver. Ett beslut som de inte kommer ångra, för att upplevelsen som de fick vara med om är något de aldrig kommer att glömma. Dessa oförglömliga minnen är något man bär med sig hela livet.

Det hela började med en simpel ansökan. En professor på universitetet tog med sig ett antal broschyrer till en föreläsning och berätta att det finns en möjlighet att studera utomlands en termin. Dessa grabbar tyckte att det lät lockande och började genast läsa mer om ämnet och fick en djupare förståelse kring vad det innebar. Det var så att de fick vara utbytesstudenter i ett universitet som heter University of British Columbia. QS World University Rankings gör årligen en lista på rankning över alla universitet. Detta är ansett att vara en av de mest träffsäkra jämförelse instituten i världen och det är många som utgår endast ifrån deras ranking när de ska jämföra olika universitet. I QS World University Rankings 2018 rankades University of British Columbia som nummer 51 i hela världen.

Detta var en av anledningarna till att grabbarna valde att söka sig till utbytesprogrammet. De ämnen som fanns tillgängliga var geografi, mineral och gruvteknik och sportrelaterade ämnen. En god blandning tyckte grabbarna och hoppade på tåget. De blev utvalde och fick uppleva en termin som de aldrig kommer glömma. De fick nya vänner för livet, upptäckte hur livet som student i Canada var och blev många erfarenheter rikare.Studera utomlands

Vad är ett gaslarm och hur fungerar det?

Det finns både bärbara och stationära gaslarm. Just stationära gaslarmsystem förekommer oftare inom industrin medan portabla påträffas oftare inom hembruk. Oavsett vilken av dessa man använder så finns det vissa riktlinjer man bör följa.

Gaslarm används för att detektera eventuella läckage av diverse giftiga, lättantändliga samt brännbara gaser som ofta förekommer i både husvagn och husbil.

Man kan med lätthet koppla ett gaslarm direkt till vägguttaget och beroende på vilken typ av gas det rör sig om, kan det vara livsavgörande om huruvida det placeras högt eller lågt. Om det till exempel rör sig om gasol ska larmet fästas så nära golvet som möjligt – detta på grund av att gasol är tyngre än luft och därför sjunker ner mot golvet vid läckage. Rör det sig däremot om gaser av typen naturgas eller stadsgas, ska det istället sitta så högt upp som möjligt eftersom de i detta fall söker sig uppåt.

När gaslarmet har installerats ska en grön lampa lysa för att bekräfta att det befinner sig i normalt driftläge. Larmet sätts igång redan innan det finns risk för explosion. Så fort larmet känner av en gasnärvaro byter det från grönt ljus till rött, samtidigt som det avger en högt tjutande varningssignal.

Skulle du misstänka att larmet inte fungerar korrekt lämnar du in det till återförsäljaren. Försök aldrig att reparera det på egen hand då det finns risk för elektriska stötar samt att garantin slutar gälla.

Larmet bör heller aldrig täckas över då detta kan påverka dess sensorer och ska helst hållas undan från all form av fukt. Det är dessutom rekommenderat att testa larmet varje vecka och det ska även rengöras regelbundet – exempelvis med en dammsugare.

Innan man börjar använda gaslarmet är det viktigt att genomföra ett test för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Just hur detta går till kan man läsa i medföljande manual.

Smörjmedel och användningsområde

Det man i första hand tänker att smörjmedel används till är för att smörja, det vill säga minska friktionen i olika konstruktioner. Det är till viss del rätt, då man exempelvis använder smörjfett i bland annat kullager. Men ett smörjmedel kan också ha andra egenskaper. De kan exempelvis ha korrosionsskydd (rostskydd), tätningsförmåga och även vara värmeledande. Läs mer om smörjmedel hos Gleitmo

Huvudsakligen förekommer smörjmedel i två olika former: Olja och fett.

Smörjfett är egentligen en olja, men där har ett förtjockningsmedel tillsatts. Olja finns i olika viskositet samt i varierande kemiska former. Viskositet innebär hur tjock, eller hur stort motstånd en vätska eller gas har. Man kan se det som ett mått på friktionen i olika vätskor.

Idag är de flesta oljor utvunna ur råolja och kallas därmed mineraloljor. Dock finns det även vegetabiliska oljor, som till exempel rapsolja, polyafaolefiner, polyglykoler, estrar, silikoner samt polyetrar. Syftet med smörjoljorna är i regel att förhindra friktionsytor från att gå sönder, få ett minskat slitage, eller att förhindra korrosion.

När det kommer till smörjning och olika smörjmedel finns det med andra ord en hel uppsjö av olika produkter, som dessutom har varierande egenskaper. Det kan därför vara svårt att veta exakt vilket smörjmedel som du behöver. En rekommendation är då att kontakta ett företag som har det som specialitet. Eftersom företaget jobbar med detta område kan de enkelt hjälpa dig att hitta rätt. Du behöver bara beskriva vad det är du ska ha smörjmedlet till, och eventuellt vilka egenskaper du eftersöker i produkten.

Om du tittar på nätet finns det väldigt många företag att välja mellan. En varm rekommendation är då att välja ett företag som har ett väl etablerat namn, eller tillhandahåller kända produkter som till exempel Gleitmo. Fördelen med att välja ett välkänt märke är att då vet du oftast att produkten håller en hög kvalitet.

Snygga bänkskivor för dekoration och användning

Att renovera eller helt enkelt göra sitt kök snyggare och mer användningsvänligt är både roligt och dyrt, framförallt om man ska byta ut hela köket. Det finns sätt att göra köket snyggare genom att byta ut bänkskivorna. Det är oftast så att det är just bänkskivorna som slits först och får köket att se lite skitigt ut.

Olika material och olika prisklasser

Det finns en stor mängd olika bänkskivor ute på den svenska marknaden och vilket material man väljer avgör även priset.

Masonit är ett av de vanligaste materialen idag när det kommer till bänkskivor och dessa är bland de billigaste. De är billiga att köpa då de i regel är billiga att tillverka. Masonit är nämligen tryckt och limmade träflisor som under tryck sätts ihop till en fast solid yta. Dessa bänkskivor täcks sedan med en robust yta som gör att de ser finare ut. Denna typ av bänkskiva är vanlig i lägenheter. Dock är de inte så slitstarka. De är känsliga för väta och sväller lätt om man har de vid diskbänken där de ständigt utsätts för vatten. Deras yta är heller inte slitstark och om man använder en kniv direkt på blir det lätt fula märken som med tiden blir bruna och fula.

Det mest slitstarka materialet och kanske även det snyggaste när det kommer till bänkskivor är marmor. Det är däremot mycket dyrare men livslängden på en marmorskiva är mycket längre än en masonitskiva. Marmor är en mineral som används även för konstverk. Operahuset som finns i Sidney i Australien är gjort av svensk marmor. Det är ett bevis för att denna typ av material är hållbart. Man kan använda en bänkskiva av marmor som en skärbräda utan att skada materialet men ens knivar kan blir slöa snabbt. Eftersom deras livslängd är så pass lång så är den här typen av bänkskiva bättre då de sparar pengar i längden.

Categories Hus

Bygghissar på svenska byggen

Många hus som byggs idag är många våningar höga. För att kunna bygga ett höghus behövs en bygghiss för att kunna transportera material och personal mellan de olika våningarna. Det är mycket som transporteras upp och ner varje dag i en bygghiss. För att kunna bygga ett högt hus behövs mycket personal och material. Mycket av materialet väger tungt. Därför måste en bygghiss kunna bära stor vikt. Saker som kan transporteras i en bygghiss kan vara:

  • betongblandare
  • isolering
  • gipsskivor
  • lampor
  • elkablar

Viktigt med säkerhet i en bygghiss

Det är mycket viktigt med hög säkerhet i en bygghiss. Den måste kunna hålla för att transportera tunga saker som betong och stål och den måste ha ordentliga skydd på sidorna så inget kan ramla ur hissen. Det är mycket farligt att åka i en bygghiss som inte har skydd på sidorna. Personer som åker med bygghissen kan ramla ut och skada sig. Material som fraktas i bygghissen kan falla ut och skada personer på marken. Fallande material kan även orsaka skada på byggnadskonstruktionen. Det är mycket viktigt att välja en bygghiss som håller hög kvalitet och säkerhet. Bygghissar som inte håller måttet kommer att vara farliga och kosta mycket pengar i form av ersättning för skador.

Snabba bygghissar är bra

Det är bra att ha en bygghiss som är snabb. Då går det fortare att transportera material och personal mellan våningarna. Att ha personal som står en stor del av dagen och väntar på hissen kostar mycket pengar och kan göra att bygget blir försenat. Det är inte heller bra att ha personal som står uppe i byggnaden och väntar på material som ska fraktas upp med bygghissen. En långsam bygghiss kommer att göra byggarbetet mindre effektivt och kosta pengar. Personalen som arbetar på bygget kommer också att bli arga och irriterade på hissen som är så långsam och att de får använda en stor del av arbetsdagen till att vänta.

Att hyra en tillfällig ekonomichef

Alla företag har behov av någon som ansvarar för ekonomiska frågor. Det är vanligen en ekonomichef, eller som det heter på engelska cfo, vilket står för chief financial officer. Innan ett beslut tas kring detta behöver företaget veta vilka behoven är. Behöver man anställa en person för tjänsten eller kan företaget hyra cfo? Behoven kanske inte är lika stora hela tiden. Ett företags aktivitet kan variera under ett verksamhetsår och det kan ibland vara oekonomiskt att ha någon anställd på heltid istället för att hyra cfo. Anställningen blir då på konsultbasis och kan anpassas efter behovet.

Om detta är något ditt företag funderar över, kontakta Denint Consulting och få hjälp med att gå igenom just era behov kring ekonomin. Denint erbjuder erfaren personal som kan företagsekonomi och allt som brukar ingå i den typen av arbete på små och medelstora företag. Vid kontakten bestämmer ni tillsammans hur uppdraget ska utformas. Vilka behov finns och i hur stor omfattning behöver företaget hyra cfo? I efterhand kan uppdraget ändras om förhållandena ser annorlunda ut.

Att hyra en cfo gör att företaget frigör både pengar och tid från annan personal som kan fokusera på företagets verksamhet. Den inhyrda ekonomichefen finns till tjänst enligt det ni har kommit överens om och tar hand om alla frågor som dyker upp.

När uppdraget tar slut, beroende på att den uppgjorda tidsperioden avslutas eller att företagets behov har ändrats, ser den hyrda ekonomichefen alltid till att noggrann dokumentation finns. Detta är viktigt om någon annan ska fortsätta med arbetet.

Denint Consulting har stor erfarenhet av bokföring, redovisningar och löner inom olika branscher. Det viktiga är dialogen mellan dem och ditt företag. Man har en fortlöpande kontakt under tiden som uppdraget pågår och förändringar kan ske beroende på vilka behov som uppstår. Ditt företag ska alltid kunna var säker på att Denint Consulting gör sitt allra bästa för er skull.