Bil som ska byta däck undern vintern

Däckbyte till vintersäsongen

När vintern nalkas är det återigen dags att byta däck på din bil. I Sverige har vi krav på att ha speciella däck till våra fordon som ska vara anpassade efter den aktuella årstiden. Under sommaren är vägarna fina och risken för halka är betydligt mindre än under de kalla vintrarna med snö och slask.

När ska man byta till vinterdäck?

Vinterdäck ska användas när det antingen är eller befaras bli vinterväglag. Det är krav på vinterdäck mellan 1 december-31 mars, förutsatt att vinterväglag råder. Vinterdäcken kan vara antingen dubbade eller dubbfria. De måste dock alltid ha ett mönsterdjup på minst 3 mm för att vara godkända. Om du avstår från att byta till vinterdäck när tiden är kommen kan det få konsekvenser. Om du kör med sommardäck under tiden för vinterdäck, samt när vinterväglag råder, kan du få böter om du blir stoppad av polisen. Det är även en stor risk för dig som förare samt övriga i trafiken att köra med däck som inte är anpassade efter väglaget.

Dubbdäck/dubbfria däck

Dubbdäck är tillåtna att användas mellan 1 oktober och 15 april. Även i detta fall får dubbdäck användas annan tid på året om vinterväglag råder eller befaras.

Friktionsdäck är dock dubbfria vilket innebär att de är tillåtna året runt. Friktionsdäck slits dock snabbare än sommardäck och därför bör ett byte till sommardäck genomföras efter vintern.

Byta däck på professionell verkstad

Att byta däck på en verkstad är otroligt smidigt och tar inte lång tid. Eftersom verkstäder kan lyfta upp bilen snabbt och effektivt och är kunniga inom däckbyte kan det gå så snabbt som på 10 minuter, beroende på firma. Du slipper på detta vis anstränga dig för att genomföra däckbytet på egen hand, slipper ha verktygen som krävs för det och behöver bara lägga en kort stund på att få däckbytet utfört. Att byta däck på egen hand brukar ta längre tid, men detta är högst individuellt baserat på bilen, däcken, verktygen och kunskapen du besitter. Det är dock ganska tungt arbete att utföra på egen hand för den okunnige.

Skurmaskiner gör städningen effektiv

En skurmaskin används för att effektivisera städningen och idag är det nästan en nödvändighet för många verksamheter att använda en skurmaskin för att kunna hålla lokaler rena och fräscha. Oftast används skurmaskiner till större ytor eller till ytor som är väldigt trafikerade, de behövs för att kunna städa större ytor på ett effektivt sätt. Eftersom ergonomi är en viktig del i själva städningen är det inte i ett längre perspektiv hållbart att för hand städa mycket stora ytor. En skurmaskin används exempelvis på skolor, sjukhus, stormarknader, offentliga byggnader och stora kontor. Genom att investera i en skurmaskin går det i det allra flesta fall att spara in på kostnader och göra städningen mer resultatrik.

 

Välj skurmaskin efter behov

Det finns väldigt många olika typer av skurmaskiner på marknaden med olika egenskaper som exempelvis singelskurmaskin och kombiskurmaskin. Det finns maskiner som är åkbara och maskiner som det går att gå bakom. Skurmaskiner kan ha plana borstar, rondeller eller cylindriska borstar, vilken typ av borste som behövs beror helt på vilken sorts golv som ska skuras och städas. Därför är det viktigt att välja en skurmaskin som är anpassad efter golvet och behovet som finns, det finns en skurmaskin för alla verksamheter. Storleken på själva golvytan och tiden som är avsatt för städningen är avgörande för vilken skurbredd som behövs.

Underhåll av en skurmaskin

En skurmaskin går att likställa med en bil, den behöver regelbunden service för att fungera optimalt. Det är bra att med jämna mellanrum byta ut olika delar i skurmaskinen för att städningen inte ska bli påverkad. Det kan även vara bra att ha några reservdelar till hands i fall något skulle gå sönder. En trasig maskin påverkar städningen negativt. Det kan också vara bra att ha några andra skurborstar som går att byta till om behovet ändras.

Categories Hus

Optimera din verksamhet med ett underhållssystem

Ett datoriserat underhållssystem är som namnet antyder olika typer av system för att stödja underhållsarbete och reparationer i din verksamhet. Det är speciellt lämpligt för att hantera repetitiva moment i produktionen för att leverera optimal funktionalitet till kunder.
plant-4036130_1280
Är det värt att investera i ett underhållsystem? Svaret är utan tvekan ja. Att använda ett underhållssystem är ett praktiskt sätt att kontrollera kostnader och effektiviteten i din verksamhet. En fördel med underhållssystem är att du lätt kan integrera dem med annan programvara. Syftet är som du kanske märker att förbättra verksamhetens kvalitet och produktivitet för att uppnå maximala resultat.

Nyttan med ett underhållssystem

Ett underhållssystem har en stor nytta för att beräkna mängden arbete som ska utföras samt övervaka effektiviteten och de uppnådda resultaten. Det kan vara ett effektivt verktyg för att kontrollera produktionsprocessen i hela kedjan. Några av de främsta anledningarna till att använda ett underhållssystem är följande:

  • Minimerar mängden driftstopp och oplanerade avstängningar. En framgångsrik verksamhet bör inte endast fokusera på snabba lösningar av problem som uppstår, utan också vidta åtgärder för att förebygga potentiella driftstopp.
  • Minskar stillestånden. Ju mindre stillestånd som uppstår desto mindre är risken att dina anställda måste arbeta övertid för att ta igen förlorad tid.
  • Förlänger livslängden på dina tillgångar och utrustning. Ett korrekt implementerat underhållssystem ser till att dina tillgångar fungerar och är underhållna. Resultatet är att du ökar livslängden på dina tillgångar som till exempel utrustning, material och maskiner.
  • Leder till lägre reparationskostnader. Att säkerställa driften och kvaliteten på dina tillgångar minskar kraftigt behovet av reparationer. Det här gör i sin tur att du sparar enorma summor pengar på att inte behöva reparera.
  • Förbättrar verksamhetens budget. Tack vare underhållssystemets användbara funktion att minska underhållskostnader är det lättare att förutsäga kostnader och förbättra din budget. Nu behöver du inte längre ta i beräkningen oväntade kostnader på grund av förseningar och dyra reparationer.

 

Bygghissar på svenska byggen

Många hus som byggs idag är många våningar höga. För att kunna bygga ett höghus behövs en bygghiss för att kunna transportera material och personal mellan de olika våningarna. Det är mycket som transporteras upp och ner varje dag i en bygghiss. För att kunna bygga ett högt hus behövs mycket personal och material. Mycket av materialet väger tungt. Därför måste en bygghiss kunna bära stor vikt. Saker som kan transporteras i en bygghiss kan vara:

  • betongblandare
  • isolering
  • gipsskivor
  • lampor
  • elkablar

Viktigt med säkerhet i en bygghiss

Det är mycket viktigt med hög säkerhet i en bygghiss. Den måste kunna hålla för att transportera tunga saker som betong och stål och den måste ha ordentliga skydd på sidorna så inget kan ramla ur hissen. Det är mycket farligt att åka i en bygghiss som inte har skydd på sidorna. Personer som åker med bygghissen kan ramla ut och skada sig. Material som fraktas i bygghissen kan falla ut och skada personer på marken. Fallande material kan även orsaka skada på byggnadskonstruktionen. Det är mycket viktigt att välja en bygghiss som håller hög kvalitet och säkerhet. Bygghissar som inte håller måttet kommer att vara farliga och kosta mycket pengar i form av ersättning för skador.

Snabba bygghissar är bra

Det är bra att ha en bygghiss som är snabb. Då går det fortare att transportera material och personal mellan våningarna. Att ha personal som står en stor del av dagen och väntar på hissen kostar mycket pengar och kan göra att bygget blir försenat. Det är inte heller bra att ha personal som står uppe i byggnaden och väntar på material som ska fraktas upp med bygghissen. En långsam bygghiss kommer att göra byggarbetet mindre effektivt och kosta pengar. Personalen som arbetar på bygget kommer också att bli arga och irriterade på hissen som är så långsam och att de får använda en stor del av arbetsdagen till att vänta.

Bra lyftutrustning inom industri och tillverkning

Vad behöver ni lyfta, hantera och förflytta? Oavsett mått, vikt och material är det viktigt med rätt utrustning. Det gör att kroppen inte tar skada och heller inte produkten som ska lyftas. Därför är det essentiellt med lösningar som passar just era behov och ändamål. Inom industri och tillverkning bör det flyta på, säkert och smidigt, vilket valet av rätt utrustning kan bidra med. Ett företag som erbjuder just kundanpassade lösningar är Binar Quick-Lift Systems AB.

Vilka produkter hanterar ni? Vad ni handskas med är avgörande för vilken utrustning ni behöver. Det är nämligen bra om lyftlösningen tas fram i enlighet med objektens eller objektets form, hanteringskrav och material. Vissa utrustningar kan hantera det mesta medan andra exempelvis är specialiserade för ett visst material eller för en viss form. För oavsett om ni hanterar backar, glas, fordon, maskindelar, byggmaterial, pallar eller livsmedel bör lösningen vara anpassad.

Det är också viktigt att hanteringen sker på ett varsamt sätt. Med andra ord är lyftmetoden essentiell, särskilt ur en ergonomisk aspekt. Därför används exempelvis magnet, vakuum, mekaniska gripdon och/eller krok, som i vissa fall kombineras med tilt- och rotationsfunktioner. Allt för att undvika för mycket vridningar och sträckningar i ryggen.

De produkter som tillverkas och erbjuds är på ett mer övergripande plan – lyftarmar, telfer/traveser och gripdon. Lyftarmar avser att hantera och förflytta produkter av olika slag på ett effektivt sätt. Man kan välja mellan olika sorters lyftarmar beroende av vilken kapacitet som behövs. En traves är en modern lösning som är funktionellt placerad i taket, vilket gör att den inte tar upp onödig plats. Utrustningen rör sig tack vare skenor i taket, detta skapar både precision och smidighet i arbetet. Gripdon finns i flera varianter och hanterar olika sorters objekt på ett bra sätt. Magnetgripdon och vakuumgripdon är två exempel på griptekniker som bidrar till en smidigare hantering.

Oavsett vad ni behöver för just er arbetsplats är individuellt. Det viktigaste är att finna en kundanpassad lösning som prioriterar både människa och produkter effektivt och varsamt!

Värmebehandling

En värmebehandling är precis vad det låter en process där ett material eller produkt utsätts för värme för att förändra en egenskap hos aktuell metall. Man brukar ibland tala om en så kallad glödgning som är en form av värmebehandling. Även i detta fall talar vi om upphettning av just metaller. Sedan brukar vi bryta ner även glödgning till lite mer nischade versioner. Primärt talar vi då om avspänningsglödgning, mjukglödgning, rekristallisationsglödgning och normalisering.

molten-metal-571823_640

Vi ska inte gå in på djupet för att förklara dessa delar men sammanfattat så skapar varje variant ovan olika egenskaper på vårt valda material. Alla metoder ser olika ut i form av temperatur eller i sättet som metallen kyls ned efter upphettning. Så beroende på vad du är ute efter så måste du anpassa ditt tillvägagångssätt. Du vill inte välja fel sätt då det i praktiken innebär en förlorad materialmassa. Det är i regel väldigt ovanligt att det går att applicera en ny metod på en tidigare utförd. Så gör din läxa och var säker på vilken värmebehandling du vill utföra och varför.

Studenter i utlandet

Är du trött på att gå till en och samma högskola och universitet varje dag? Man studerar väldigt länge, ofta i 3 år eller 5 år beroende på vilken utbildning man väljer. Gör som ett grabbgäng valde att göra, studera en termin utomlands. Det finns oändligt många ställen att välja och det är bara att följa ert hjärtas beslut. Just detta grabbgäng valde att åka till Canada, närmare bestämt Vancuver. Ett beslut som de inte kommer ångra, för att upplevelsen som de fick vara med om är något de aldrig kommer att glömma. Dessa oförglömliga minnen är något man bär med sig hela livet.

Det hela började med en simpel ansökan. En professor på universitetet tog med sig ett antal broschyrer till en föreläsning och berätta att det finns en möjlighet att studera utomlands en termin. Dessa grabbar tyckte att det lät lockande och började genast läsa mer om ämnet och fick en djupare förståelse kring vad det innebar. Det var så att de fick vara utbytesstudenter i ett universitet som heter University of British Columbia. QS World University Rankings gör årligen en lista på rankning över alla universitet. Detta är ansett att vara en av de mest träffsäkra jämförelse instituten i världen och det är många som utgår endast ifrån deras ranking när de ska jämföra olika universitet. I QS World University Rankings 2018 rankades University of British Columbia som nummer 51 i hela världen.

Detta var en av anledningarna till att grabbarna valde att söka sig till utbytesprogrammet. De ämnen som fanns tillgängliga var geografi, mineral och gruvteknik och sportrelaterade ämnen. En god blandning tyckte grabbarna och hoppade på tåget. De blev utvalde och fick uppleva en termin som de aldrig kommer glömma. De fick nya vänner för livet, upptäckte hur livet som student i Canada var och blev många erfarenheter rikare.Studera utomlands

Vad är ett gaslarm och hur fungerar det?

Det finns både bärbara och stationära gaslarm. Just stationära gaslarmsystem förekommer oftare inom industrin medan portabla påträffas oftare inom hembruk. Oavsett vilken av dessa man använder så finns det vissa riktlinjer man bör följa.

Gaslarm används för att detektera eventuella läckage av diverse giftiga, lättantändliga samt brännbara gaser som ofta förekommer i både husvagn och husbil.

Man kan med lätthet koppla ett gaslarm direkt till vägguttaget och beroende på vilken typ av gas det rör sig om, kan det vara livsavgörande om huruvida det placeras högt eller lågt. Om det till exempel rör sig om gasol ska larmet fästas så nära golvet som möjligt – detta på grund av att gasol är tyngre än luft och därför sjunker ner mot golvet vid läckage. Rör det sig däremot om gaser av typen naturgas eller stadsgas, ska det istället sitta så högt upp som möjligt eftersom de i detta fall söker sig uppåt.

När gaslarmet har installerats ska en grön lampa lysa för att bekräfta att det befinner sig i normalt driftläge. Larmet sätts igång redan innan det finns risk för explosion. Så fort larmet känner av en gasnärvaro byter det från grönt ljus till rött, samtidigt som det avger en högt tjutande varningssignal.

Skulle du misstänka att larmet inte fungerar korrekt lämnar du in det till återförsäljaren. Försök aldrig att reparera det på egen hand då det finns risk för elektriska stötar samt att garantin slutar gälla.

Larmet bör heller aldrig täckas över då detta kan påverka dess sensorer och ska helst hållas undan från all form av fukt. Det är dessutom rekommenderat att testa larmet varje vecka och det ska även rengöras regelbundet – exempelvis med en dammsugare.

Innan man börjar använda gaslarmet är det viktigt att genomföra ett test för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Just hur detta går till kan man läsa i medföljande manual.

Smörjmedel och användningsområde

Det man i första hand tänker att smörjmedel används till är för att smörja, det vill säga minska friktionen i olika konstruktioner. Det är till viss del rätt, då man exempelvis använder smörjfett i bland annat kullager. Men ett smörjmedel kan också ha andra egenskaper. De kan exempelvis ha korrosionsskydd (rostskydd), tätningsförmåga och även vara värmeledande. Läs mer om smörjmedel hos Gleitmo

Huvudsakligen förekommer smörjmedel i två olika former: Olja och fett.

Smörjfett är egentligen en olja, men där har ett förtjockningsmedel tillsatts. Olja finns i olika viskositet samt i varierande kemiska former. Viskositet innebär hur tjock, eller hur stort motstånd en vätska eller gas har. Man kan se det som ett mått på friktionen i olika vätskor.

Idag är de flesta oljor utvunna ur råolja och kallas därmed mineraloljor. Dock finns det även vegetabiliska oljor, som till exempel rapsolja, polyafaolefiner, polyglykoler, estrar, silikoner samt polyetrar. Syftet med smörjoljorna är i regel att förhindra friktionsytor från att gå sönder, få ett minskat slitage, eller att förhindra korrosion.

När det kommer till smörjning och olika smörjmedel finns det med andra ord en hel uppsjö av olika produkter, som dessutom har varierande egenskaper. Det kan därför vara svårt att veta exakt vilket smörjmedel som du behöver. En rekommendation är då att kontakta ett företag som har det som specialitet. Eftersom företaget jobbar med detta område kan de enkelt hjälpa dig att hitta rätt. Du behöver bara beskriva vad det är du ska ha smörjmedlet till, och eventuellt vilka egenskaper du eftersöker i produkten.

Om du tittar på nätet finns det väldigt många företag att välja mellan. En varm rekommendation är då att välja ett företag som har ett väl etablerat namn, eller tillhandahåller kända produkter som till exempel Gleitmo. Fördelen med att välja ett välkänt märke är att då vet du oftast att produkten håller en hög kvalitet.