Vad är ett gaslarm och hur fungerar det?

Det finns både bärbara och stationära gaslarm. Just stationära gaslarmsystem förekommer oftare inom industrin medan portabla påträffas oftare inom hembruk. Oavsett vilken av dessa man använder så finns det vissa riktlinjer man bör följa.

Gaslarm används för att detektera eventuella läckage av diverse giftiga, lättantändliga samt brännbara gaser som ofta förekommer i både husvagn och husbil.

Man kan med lätthet koppla ett gaslarm direkt till vägguttaget och beroende på vilken typ av gas det rör sig om, kan det vara livsavgörande om huruvida det placeras högt eller lågt. Om det till exempel rör sig om gasol ska larmet fästas så nära golvet som möjligt – detta på grund av att gasol är tyngre än luft och därför sjunker ner mot golvet vid läckage. Rör det sig däremot om gaser av typen naturgas eller stadsgas, ska det istället sitta så högt upp som möjligt eftersom de i detta fall söker sig uppåt.

När gaslarmet har installerats ska en grön lampa lysa för att bekräfta att det befinner sig i normalt driftläge. Larmet sätts igång redan innan det finns risk för explosion. Så fort larmet känner av en gasnärvaro byter det från grönt ljus till rött, samtidigt som det avger en högt tjutande varningssignal.

Skulle du misstänka att larmet inte fungerar korrekt lämnar du in det till återförsäljaren. Försök aldrig att reparera det på egen hand då det finns risk för elektriska stötar samt att garantin slutar gälla.

Larmet bör heller aldrig täckas över då detta kan påverka dess sensorer och ska helst hållas undan från all form av fukt. Det är dessutom rekommenderat att testa larmet varje vecka och det ska även rengöras regelbundet – exempelvis med en dammsugare.

Innan man börjar använda gaslarmet är det viktigt att genomföra ett test för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Just hur detta går till kan man läsa i medföljande manual.