Smörjmedel och användningsområde

Det man i första hand tänker att smörjmedel används till är för att smörja, det vill säga minska friktionen i olika konstruktioner. Det är till viss del rätt, då man exempelvis använder smörjfett i bland annat kullager. Men ett smörjmedel kan också ha andra egenskaper. De kan exempelvis ha korrosionsskydd (rostskydd), tätningsförmåga och även vara värmeledande. Läs mer om smörjmedel hos Gleitmo

Huvudsakligen förekommer smörjmedel i två olika former: Olja och fett.

Smörjfett är egentligen en olja, men där har ett förtjockningsmedel tillsatts. Olja finns i olika viskositet samt i varierande kemiska former. Viskositet innebär hur tjock, eller hur stort motstånd en vätska eller gas har. Man kan se det som ett mått på friktionen i olika vätskor.

Idag är de flesta oljor utvunna ur råolja och kallas därmed mineraloljor. Dock finns det även vegetabiliska oljor, som till exempel rapsolja, polyafaolefiner, polyglykoler, estrar, silikoner samt polyetrar. Syftet med smörjoljorna är i regel att förhindra friktionsytor från att gå sönder, få ett minskat slitage, eller att förhindra korrosion.

När det kommer till smörjning och olika smörjmedel finns det med andra ord en hel uppsjö av olika produkter, som dessutom har varierande egenskaper. Det kan därför vara svårt att veta exakt vilket smörjmedel som du behöver. En rekommendation är då att kontakta ett företag som har det som specialitet. Eftersom företaget jobbar med detta område kan de enkelt hjälpa dig att hitta rätt. Du behöver bara beskriva vad det är du ska ha smörjmedlet till, och eventuellt vilka egenskaper du eftersöker i produkten.

Om du tittar på nätet finns det väldigt många företag att välja mellan. En varm rekommendation är då att välja ett företag som har ett väl etablerat namn, eller tillhandahåller kända produkter som till exempel Gleitmo. Fördelen med att välja ett välkänt märke är att då vet du oftast att produkten håller en hög kvalitet.