Svetsningens avsevärda utveckling

Svetsning

När man ska förbinda delar av metall använder man ett tillvägagångssätt som innebär att delarnas fästpunkter smälts för att sedan fästas i varandra. Det kallas svetsning och är alltså en metod som används för att sammanfoga delar i någon form av konstruktion. Med hjälp av verktyg eller olika substanser som kan hetta upp materialet till dess smältpunkt, värmer man upp det för att sedan kunna smälta och foga ihop delarna.
Olika typer av svetsning

Det finns olika typer av svetsning som rekommenderas till specifika arbetsområden. För fasta arbetsplatser används ofta MIG, MAG- och TIG-svetsning och gassvetsning är vanligare vid tillfälliga arbetslokaliteter.
Förändring

Förr i tiden var det vanligt med pinnsvetsning, men det är numera en sällan använd metod.

Genom tiderna har man förbättrat svetsindustrin på flera sätt. Ingenjörer har arbetat fram smartare konstruktioner som är ämnade för svetsning där kvaliteten är viktig. Skyddsutrustning och effektivitet är två av de tre områden som blivit förbättrade. Man har även kunnat uppfinna nya metoder som är mindre skadliga och mer effektiva.

Robotsvetsning

På senare tid har man byggt robotar som kan utföra svetsjobb och på så sätt avlasta svetsare enformiga arbeten. När maskiner utför svetsarbeten istället för människor kallas det robotsvetsning. Det är en teknik som haft stor påverkan inom industrin. Robotsvetsning är inom flera aspekter mer effektiv och billig än manuell svetsning. Man kan med hjälp av robotsvetsning producera mer och varorna kan också tillverkas av bättre kvalitet och precision. Dessutom blir varje produkt näst intill identisk och håller samma goda kvalitet.