Värmebehandling

En värmebehandling är precis vad det låter en process där ett material eller produkt utsätts för värme för att förändra en egenskap hos aktuell metall. Man brukar ibland tala om en så kallad glödgning som är en form av värmebehandling. Även i detta fall talar vi om upphettning av just metaller. Sedan brukar vi bryta ner även glödgning till lite mer nischade versioner. Primärt talar vi då om avspänningsglödgning, mjukglödgning, rekristallisationsglödgning och normalisering.

molten-metal-571823_640

Vi ska inte gå in på djupet för att förklara dessa delar men sammanfattat så skapar varje variant ovan olika egenskaper på vårt valda material. Alla metoder ser olika ut i form av temperatur eller i sättet som metallen kyls ned efter upphettning. Så beroende på vad du är ute efter så måste du anpassa ditt tillvägagångssätt. Du vill inte välja fel sätt då det i praktiken innebär en förlorad materialmassa. Det är i regel väldigt ovanligt att det går att applicera en ny metod på en tidigare utförd. Så gör din läxa och var säker på vilken värmebehandling du vill utföra och varför.