Skurmaskiner gör städningen effektiv

En skurmaskin används för att effektivisera städningen och idag är det nästan en nödvändighet för många verksamheter att använda en skurmaskin för att kunna hålla lokaler rena och fräscha. Oftast används skurmaskiner till större ytor eller till ytor som är väldigt trafikerade, de behövs för att kunna städa större ytor på ett effektivt sätt. Eftersom ergonomi är en viktig del i själva städningen är det inte i ett längre perspektiv hållbart att för hand städa mycket stora ytor. En skurmaskin används exempelvis på skolor, sjukhus, stormarknader, offentliga byggnader och stora kontor. Genom att investera i en skurmaskin går det i det allra flesta fall att spara in på kostnader och göra städningen mer resultatrik.

 

Välj skurmaskin efter behov

Det finns väldigt många olika typer av skurmaskiner på marknaden med olika egenskaper som exempelvis singelskurmaskin och kombiskurmaskin. Det finns maskiner som är åkbara och maskiner som det går att gå bakom. Skurmaskiner kan ha plana borstar, rondeller eller cylindriska borstar, vilken typ av borste som behövs beror helt på vilken sorts golv som ska skuras och städas. Därför är det viktigt att välja en skurmaskin som är anpassad efter golvet och behovet som finns, det finns en skurmaskin för alla verksamheter. Storleken på själva golvytan och tiden som är avsatt för städningen är avgörande för vilken skurbredd som behövs.

Underhåll av en skurmaskin

En skurmaskin går att likställa med en bil, den behöver regelbunden service för att fungera optimalt. Det är bra att med jämna mellanrum byta ut olika delar i skurmaskinen för att städningen inte ska bli påverkad. Det kan även vara bra att ha några reservdelar till hands i fall något skulle gå sönder. En trasig maskin påverkar städningen negativt. Det kan också vara bra att ha några andra skurborstar som går att byta till om behovet ändras.

Categories Hus

Dags för ett fönsterbyte?

Det finns många anledningar till att man vill göra ett fönsterbyte. Det kan delvis vara så att man behöver göra det på grund av att de fönster som man har är dåligt isolerade eller gamla och släpper ut mycket värme. Därav kan det vara en investering för driftkostnaderna på din fastighet att byta fönster. Man kan även vilja byta fönster för att huset ska få ett annat utseende. Då har det att göra med estetik. Oavsett vad man har för anledning att vilja byta fönster är det alltid en investering för huset. Man bör räkna med att de fönster som man har eller vill sätta in ska ha en livslängd på 40 år.

När du planerar inför ditt fönsterbyte är det klokt att göra detta på sommaren. Du vill nämligen inte utföra fönsterbyte på ditt hem under vintern. Du bör även fundera på vad du vill ha för material. Träfönster är tätast men riskerar att svälla eller till och med ruttna om det blir utsatt för extrema väderförhållanden. Det finns även aluminiumfönster som passar på de flesta hus som inte befinner sig nära kusten.

PVC-fönster håller bra över tid och är de mest underhållsfria fönster som finns på marknaden. Med en tilläggsisolering tätar dessa minst lika bra som trä. När du väljer fönster bör du ha i åtanke hur mycket arbete du är villig att lägga på dem. Du bör även se till att det passar in i husets övriga struktur och omgivning. Om det inte gör det är det lätt hänt att de sticker ut.

Categories Hus